Buitenplaats Beekhuizen is een plek waar op kleinschalige basis met liefde voor het landschap wordt gerecreëerd. Een plek waar je midden in de natuur kan verblijven. Waar hekken zijn verwijderd en inheemse soorten van de Veluwe zijn aangeplant.

Herstel van landschap en de natuur
In 2015 hebben wij het verwaarloosde campingterrein, voormalig Camping Beekhuizen, overgenomen. Sindsdien werken wij aan het herstel van het landschap en de natuur. De uitgangspunten voor dit herstel zijn vastgelegd in de landschapsvisie van het park.

Bij dit herstel zijn o.a. landschapsarchitecten, ecologen en duurzaamheidsadviseurs betrokken om ervoor te zorgen dat alle aanpassingen in harmonie zijn met de omgeving.

Een aantal van onze inspanningen
  • De voormalige omheining is weggehaald om wild en natuur meer ruimte te geven
  • Terrein laten versmelten met natuur, de scherpe bosrand is verzacht door onze aanplant waarmee het bos tot midden op het terrein is uitgebreid
  • Er zijn er meer dan 100 inheemse bomen, planten en struiken extra geplant om de biodiversiteit te bevorderen
  • De natuurlijke waterloop is hersteld, er zijn nu glooiende valleitjes
  • Het voorheen strak gemaaide gazon omgevormd tot een ongemaaid en kruidenrijk grasland
  • De accommodaties staan op pootjes waardoor de bodem en het bodemleven ongeschonden zijn gebleven, water vrij kan stromen en fauna een schuilplek heeft
  • Verlichting wordt spaarzaam toegepast. Door gebruik van de ‘guidelights’ van Weltevree is overige verlichting bijna overbodig
  • Het terrein is autoluw gemaakt en er zijn natuurlijke wandelpaadjes gecreëerd
Buitenplaats Beekhuizen Exploitatie B.V.
Phone: +31 (0)26 20 20 365 Email: info@buitenplaatsbeekhuizen.nl
Bovenallee 1
Velp
Gelderland 6881AJ Nederland
Rated 4.5/5 based on 47 customer reviews
FB Instagram